27 sierpnia w Domu im J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Gdańsku odbyło się kolejne wielkie świętowanie. Dzięki akcji Radio Gdańsk S.A.,po której słuchacze wpłacali środki finansowe na zakup samochodu, dofinansowaniu z Fundacja Grupy PERN,  wpłatom naszych Darczyńców, a także wielkiej zbiórce nakrętek, udało nam się zakupić nowy samochód. Jest to 9-osobowy Ford Transit wyprodukowany specjalnie dla nas, przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tak fantastyczne przedsięwzięcie. To dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy zrealizować tak wielki plan!!!:):)