Zarząd

prezes Anna Kamińska - Hajduk

v-ce prezes Katarzyna Krefft

członek zarządu - Karolina Bortkun

 

Rada fundacji

Ewa Dołkowska

Urszula Miłejszo

Katarzyna Narloch

Ryszard Sobczak

Jan Raczkowski