W imieniu Dzieci z Domu im.J.Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku pragniemy najserdeczniej podziękować wszystkim Darczyńcom za Waszą pomoc. Dzięki zebranym funduszom Dzieci mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach i terapiach. Mają zapewnioną dogoterapię /zobacz galerię/, terapię integracji sensorycznej /zobacz galerię/, rytmikę, taniec na wózkach /zobacz galerię/, terapię krakowską /zobacz galerię/ oraz terapię widzenia i terapię słuchu /zobacz galerię/.

Jest to czas wypełniony pracą, a jednocześnie zabawą. Wesołe zabawy z psem, jego karmienie, głaskanie, wydawanie poleceń, a także muzyczne szaleństwo podczas zajęć z rytmiki i tańca na wózkach oraz zajęcia na Sali Integracji Sensorycznej polegające na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego) wszechstronnie wpływają na dzieci – dostarczają pozytywnego ładunku emocjonalnego, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości, budzą wiarę we własne siły i możliwości, poprawiają ogólny stan zdrowia dzieci, a co najważniejsze podnoszą ich sprawność psychofizyczną, dają również efekty w łagodzeniu zaburzeń w sferze uczuciowo-emocjonalnej i społecznej. Terapie – krakowska, widzenia i słuchu stymulują rozwój mowy i rozwój intelektualny dziecka. To także rehabilitacja oraz leczenie zaburzeń widzenia niemożliwych do skorygowania za pomocą okularów lub operacji.
Dziękujemy, że jesteście z nami... że możemy wspólnie przyczyniać się do rozwoju naszych Dzieci i budzić uśmiech na Ich twarzach.