Gdańska Fundacja Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” powstała w kwietniu 2015 roku, aby wspomagać Dzieci przebywające w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w dążeniu do zapewnienia im jak najlepszych warunków życia. Dom im. J. Korczaka to miejsce szczególne, gdzie na co dzień znalazło swój dom 45-ro dzieci w wieku od urodzenia do 12 roku życia. Dzieci te są podwójnie wyjątkowe: po pierwsze pozbawione zostały opieki rodzicielskiej, a po drugie los doświadczył je chorobą.

Choroby naszych podopiecznych są różne: mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, zespół Downa, zespół FAS/FASD, niedosłuch, niedowidzenie i wiele innych. Potrzeby tych dzieci są większe niż dzieci zdrowych. One potrzebują bowiem nie tylko miłości, bliskości, zainteresowania, ale również wielu działań terapeutycznych, specjalistycznych sprzętów oraz urządzeń rehabilitacyjnych. Pragniemy przed tymi Maluchami otworzyć świat – organizować dla nich wyprawy, wycieczki, wyjazdy letnie i zimowe, aby mogły doświadczyć i poznać nowych ludzi i miejsca. Dlatego właśnie powstała Gdańska Fundacja Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”. Naszym celem jest pozyskiwanie środków dla tych Maluchów, aby ich życie codzienne okrasić jak największą ilością uśmiechu.

Jeśli chcesz nas wspomóc możesz wpłacić dowolną kwotę pieniężną  na nasz rachunek bankowy. Jeśli masz inny pomysł, aby pomóc naszym Maluchom skontaktuj się z nami, a zastanowimy się wspólnie nad jego realizacją.